Beheersplan Groot Begijnhof

Het Groot Begijnhof is een bijzondere wijk in de binnenstad. Het is een van de beschermde stadsgezichten en dankzij het typisch Vlaamse karakter en de waardevolle historische architectuur heeft het zijn plek op de UNESCO werelderfgoedlijst.

Het Groot Begijnhof is levend Mechels erfgoed waar het aangenaam is om te wonen. Om dit veilig te stellen, en beter nog, te versterken, wil de stad nadenken en ambities uitwerken voor de toekomst.

Beheersplan Groot Begijnhof

De eerste stap is de opmaak van een beheersplan Onroerend Erfgoed. Een beheersplan is “een uitgewerkte langetermijnvisie op het beheer van een beschermd onroerend goed. Het omvat een gebiedsgerichte visie die rekening houdt met alle aanwezige erfgoedvormen binnen het stadsgezicht. Een beheersplan heeft een looptijd van 24 jaar. ” (bron: presentatie info-avond 24 april 2022) Architectenbureau Maarten Dobbelaere is door de stad aangesteld als externe ontwerper.

In het beheersplan worden drie domeinen aangepakt:

 • Erfgoed
 • Groen
 • Mobiliteit
 • (en hier willen wij het aspect energie aan toevoegen)

Participatief traject

In een participatief traject wil de stad samenwerken met de bewoners en/of eigenaars van het Groot Begijnhof.

 • Op 26 april 2022 vond een eerste infoavond plaats.
  Tijdens deze info-avond werden de drie domeinen toegelicht. De presentatie vind je hier
 • Op 21 juni 2022 vindt een info-markt plaats.
  Doel is dat we met zoveel mogelijk bewoners al onze ideeën, suggesties en bezorgdheden melden!

De stad heeft ons, de buurtwerking, gecontacteerd en gevraagd op te treden als contactpersoon met de stad. Dat willen we graag doen. Hierbij blijft iedereen uiteraard verantwoordelijk voor zijn of haar overtuiging, als buurtwerking nemen we geen standpunt in “voor” of “tegen”. We willen vooral luisteren, verzamelen, en terugkoppelen naar de stad.

Dat doen we door:

 • te communiceren via onze website, facebook en hoplr
 • te communiceren via onze nieuwsbrief
 • informele informatie te verzamelen, via ons maandelijks buurtcafé